מדיניות האתר: 

 ""Nestbox.co.il (להלן: "האתר") הינו חנות וירטואלית המנוהלת ע"י מוטי צ'רטר.

להלן תנאי שימוש ורכישה באתר, קרא אותם בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין "
"Nestbox.co.il. השימוש באתר ""Nestbox.co.il מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו. כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר בעצם ביצוע הרכישה כי הינו מודע למדיניות האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר.

1. רשאים לרכוש בחנות בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל, להלן "הלקוח".

2. . תקנון זה נועד להסדיר היחסים בין הלקוח לבין האתר בכל הקשור בפעולות באתר הכפופות בתקנון זה ועל כן הלקוח מתבקש לקרוא בעיון את מכלול האמור בתקנון טרם ביצוע רכישה באתר.

3. ההזמנה באתר דורשת הקלדת נתונים מזהים.  בעת ביצוע הפעולה לרכישת מוצר או מוצרים, ימסור הלקוח את שמו, כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת מדויקת למשלוח (כולל: מספר בית, מספר דירה, קומה, מספר כניסה) מספר טלפון (להלן: "מידע").

4. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור הלקוח פרטים שגויים, לא יוכל ""Nestbox.co.il להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעד המבוקש. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים שנמסרו, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח.

5. מסירת מידע כוזב הנה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם למפעיל האתר. 

6. מפעיל האתר, לרבות מנהלו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול הזמנה לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי. 

7. השימוש במידע שהתקבל:
המידע שנמסר ישמר במסד נתונים של "
"Nestbox.co.il.  השימוש בו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר, או לבטל שירותים קיימים ( מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית בשם או כתובת).
  • לשם עיצוב עמודי התוצאות, דפי הקטגוריה וכו'.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר על ידנו או על ידי צד שלישי.  

8. מסירת מידע לצד שלישי:

"
"Nestbox.co.il לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם יתקבל בידי ""Nestbox.co.il צו שיפוטי המורה על מסירת פרטים אודותייך לצד שלישי.
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש של האתר או תבצע פעולות שבניגוד לדין כלפי ""Nestbox.co.il ו/או האתר.
  • בכל מקרה של שימוש בשרותי האתר ו/או מוצרנו ו/או המידע המוצג בו,  בכדי לגרום לפגיעה בערכי טבע.
  • בכל מקרה ש ""Nestbox.co.il תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך, או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

9. Cookies ("עוגיות") - האתר משתמש ב-Cookies לצורך איסוף נתונים ומידע סטטיסטי, לאימות פרטים, התאמה של עמודים ותוצאות חיפוש לצרכיך והעדפותיך וסיוע בגלישה. בשום אופן ולמען הסר ספק לא ניתן לקבל באמצעות ה-Cookie פרטים ומידע שלא הקלדת בעצמך. בעיקר הם משמשים כדי למנוע את הצורך בהזנת פרטים מחודשת בכל מילוי טופס. אם אינך רוצה לקבל Cookies כלל, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות בדפדפן שלך. זכור, נטרול האופציה עלולה למנוע גישה לשירותים מסוימים, ו/או להצריך הקלדה מחודשת של נתוני כניסה וטפסים.

10. אבטחת מידע:
אנו נוקטים את מירב האמצעים כדי להגביל את הגישה לאתר, להבחין ולאסור חיבורים ופעולות מסוימות, ע"י משתמשים לא מורשים. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת,  אנו מצהירים כי אין ביכולתנו למנוע באופן מוחלט חדירות למערכת על התוצאות שעלולות לנבוע מהן ועל כל משתמש שמוסר פרטים, לקחת זאת בחשבון לפני מסירת הפרטים.  לפיכך, הלקוח פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

11. שינויים במדיניות הפרטיות:
"
"Nestbox.co.il  רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. השינויים יהיו מיידים מפרסום המדיניות המעודכנת בכתובת זו. שינויים מהותיים בהוראות אודות המידע האישי שמסרת, יפורסמו בעמוד הבית.[Top]


 
לשאלות: ד''ר מוטי צ'רטר- מנהל האתר; טל: 0544901130
 
לייבסיטי - בניית אתרים